Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Książki o historii regionu

6569
 

Autor: Leon Bokiewicz
Miejsce, Rok: Warszawa 1872

Unikalne dzieło Leona Bokiewicza, lekarza z Jadowa. Ogólny opis XIX-wiecznego powiatu radzymińskiego zbliżonego w granicach do obecnego powiatu wołomińskiego.
 • Dzieje Wołomina i okolic

Autor: Leszek Podhorodecki (red.)
Miejsce, Rok: Warszawa 1984

[Z. Sochacki, B. Jankowska, Pradzieje oraz wieki średnie Wołomina i okolic; A. Kielak, L. Podhorodecki, Dzieje osady Wołomin i jej okolic od XV wieku do końca XIX wieku; L. Hass Wołomin na początku XX wieku (do 1918 roku); L. Hass, Wołomin w okresie międzywojennym; A. Kielak, L. Podhorodecki, Wołomin w okresie wojny i okupacji; L. Podhorodecki, B. Kowalski, Rozwój Wołomina w Polsce Ludowej].


 • A serce mieli jedno

Autor: Jan Łukomski, Stanisław Nienałtowski Miejsce, Rok: Warszawa, 1986.

Opowieść o walce mieszkańców Zielonki i okolic przeciw okupacji hitlerowskiej w czasie II Wojny Światowej. • 70-lecie Bitwy Warszawskiej. Notatnik Historyczny. Numer specjalny. Sierpień 1990

Autor: J. Czarski, M. Hornung, K. Oksiuta (red.)
Miejsce, Rok: Wołomin 1990.

Numer zawiera artykuły historyczno - analityczne, dokumenty historyczne, przegląd prasy warszawskiej z sierpnia 1920 r., analizuje echa sporów wokół Bitwy Warszawskiej. 


 • VII Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Obroża"

Autor: J. Z. Sawicki
Miejsce, Rok: Warszawa, 1990

Szczegółowe opracowanie na temat sposobu funkcjonowania, organizacji sztabu i dowództw oraz dokonań konspiracyjnych i powstańczych Armii Krajowej w granicach przedwojennego powiatu warszawskiego; historyczne fotografie, indeksy osób. • Bój pod Ossowem i Leśniakowizną w dniu 14 sierpnia 1920

Autor: B. Waligóra
Miejsce, Rok: Warszawa, 1990

Pierwodruk tekstu opublikowano w zeszycie 12. "Przeglądu Piechoty" w 1932 roku opisujący szczegóły bitwy. • Radzymińscy żołnierze Armii Krajowej

Autor: Mieczysław Chojnacki "Młodzik"
Miejsce, Rok:Radzymin, 1992.

Opracowanie poświęcone żołnierzom Polski Podziemnej Ziemi Radzymińskiej autorstwa żołnierza AK z piątej placówki "Raźno" obwodu "Rajski Ptak", sylwetki osób, życiorysy, fotografie.


 • Rajski Ptak w "Burzy". 50 rocznica akcji "Burza" 1944 - 1994

Autor: Jerzy Zawadzki "Konrad"
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej
Miejsce, Rok: Radzymin, Tłuszcz, 1994

Publikacja opisuje strukturę organizacyjną i zadania Podokręgu Warszawa-Wschód AK i Obwodu "Rajski Ptak" Radzymin oraz przebieg operacji "Burza" w Obwodzie. • Bitwa pod Radzyminem 1920

Autor: Władysław Kolatorski, Jan Wnuk
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina 

Miejsce, Rok: Radzymin, 1995.

Książka opisuje bitwy pod Wólką Radzymińską, Ossowem, o Mokre, przedrukowuje wspomnienia uczestników bitew, szkicuje sylwetki wybitnych dowódców, a także opinie, tradycje związane z bitwą i upamiętnione miejsca. Ubogacona jest mapami i historycznymi fotografiami.
 • Miejsca Pamięci Narodowej związane z Bitwą Warszawską w sierpniu 1920 roku. Przewodnik poprzedzony zarysem działań wojennych na przedpolu warszawskim

Miejsce, Rok Kobyłka, 1995

Opis tras zwiedzania miejsc pamięci: 1. Ossów (mauzoleum poległych żołnierzy polskich w Ossowie w 1920 r., pomnik ks. Skorupki) - Kobyłka (cmentarz z kwaterą, w której spoczywają żołnierze 47 pułku piechoty kresowej); 2. Wólka Radzymińska (pomnik poświęcony kpt. Stefanowi Pogonowskiemu i kpt. Benedyktowi Pęczkowskiemu); 3. Radzymin Cmentarz Poległych (zbiorowe mogiły żołnierzy polskich poległych w bojach o Radzymin w sierpniu 1920 r.); 4. Warszawa - cmentarz wojskowy (pomnik i groby ponad 2400 anonimowych żołnierzy wojny polsko-sowieckiej 1920 r.). • Kronika Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie

Autor: Leszek Podhorodecki
Miejsce, Rok: Wołomin, 1995

Wydano w 50. rocznicę Rejonowego Cechu Rzemiosł Różnych w Wołominie. • Materiały do dziejów Ziemi Płockiej. Z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku. T. 8

Autor: Michał M. Grzybowski
Miejsce, Rok: Płock, 1996.

Opracowanie na podstawie artykułów wizytacyjnych dotyczących dekanatu radzymińskiego i dekanatu stanisławowskiego wydanych 8 lutego 1775 r. przez bpa Poniatowskiego. • 70 lat Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Kronika

Autor M. Makuszewski, T. Wysocka
Miejsce, Rok: Zielonka, 1996.

Kronika przybliża działalność zielonkowskiego instytutu od roku 1926, organizację, kadrę kierowniczą, zasłużonych pracowników, dorobek, osiągnięcia i nagrody. Zawiera obszerną dokumentację fotograficzną. • W cieniu stolicy. Zarys dziejów Ząbek

Autor: Ryszard Żbikowski
Miejsce, Rok: Ząbki, 1988

Pierwsza książka opisująca dzieje Ząbek. Zakresem obejmuje jeszcze wydarzenia roku 1560, kiedy powstała wieś Wola Ząbkowska. Przełomowym momentem w historii miasta było zawiązanie się w 1911 r. Towarzystwa Budowy Miasta-Ogrodu Ząbki. W pierwszych willach osiedlały się tak znakomite postaci jak gen. Władysław Sikorski, gen. Kazimierz Sosnkowski i wiele wpływowych osobistości stolicy tamtych lat. Rozwój miasta-ogrodu przekreśliły kolejne wojny. Powojenna ewolucja związana była z utworzeniem parafii, rozwojem szkolnictwa i inicjatywami życia kulturalnego. Książka jest wierną dokumentacją najważniejszych dla miasta wydarzeń oraz zasług poszczególnych osób. • Armia Krajowa - Radzymiński Obwód "Raróg" "Rajski Ptak" "Burak" - w dokumentach

Autor: Mieczysław Chojnacki, Jarosław Stryjek
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Towarzystwo Krzewienia Tradycji Lokalnej im. Leona Bokiewicza
Miejsce, Rok: Radzymin, Wołomin, 1999

Publikacja zawiera indeksy osób, ich pseudonimów konspiracyjnych, dokumenty, meldunki, sprawozdania terenowe Armii Krajowej działającej na terenie dzisiejszego Powiatu Wołomińskiego. Książkę wydano jako element cyklu BIBLIOTEKA STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO, przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina i Towarzystwo Krzewienia Tradycji Lokalnej im. Leona Bokiewicza w Wołominie. • Religijność katolików w środowisku małego miasta na przykładzie parafii Tłuszcz

Autor: Ks. Zbigniew Godlewski
Miejsce, Rok: Warszawa, 1999

Wersja poprawiona pracy magisterskiej autora. Praca jest próbą weryfikacji hipotez o zależnościach religijności od cech demograficzno-społecznych. Zawarte w nich dane oraz analiza dotyczą lat 1960-1985. • Radzymin na drodze Ojca Świętego

Autor Jan Wnuk
Miejsce, Rok: Radzymin, 1999

Publikacja ma na celu podkreślenie znaczenia wizyty Ojca Świętego w Radzyminie na tle opisanych w książce dziejów miasta, radzymińskiej kolegiaty oraz losów mieszkańców, które wyrażają się w tutejszych miejscach pamięci. Książka zawiera archiwalne fotografie. • Radzymin od czasu jego założenia do 1905 r.

Autor: Dr Stanisław Łagowski
Miejsce, Rok: Radzymin, 2000. [reprint]

Monografia Radzymina napisana w 1904 roku, wydana w Warszawie w 1905 roku. Tytuł oryginalny: Radzymin (miasto powiatowe guberni warszawskiej). Od czasu jego założenia do dni naszych. Z 11-ma rysunkami. Zawiera rys historyczny oraz opis współczesności, czyli stanu miasta na początku XX wieku. Posłowiem uzupełniającym opis miasta o wydarzenia późniejsze opatrzył Jan Wnuk.


 • 1831 dni zmagań z hitlerowskim najeźdźcą. Kalendarium działań bojowych i dywersyjnych podokręgu Armii Krajowej Warszawa-Wschód 1.09.1939-4.09.1944

Autor: J. Michalska
Miejsce, Rok: Pruszków, 2000

Kronika walk z hitlerowskim okupantem. Chronologiczne odtworzenie działań bojowych w siedmiu obwodach AK: Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Radzymin, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów.


 • Cud nad Wisłą. Ossów 1920-2000

Autor: Leszek Podhorodecki
Miejsce, Rok: Wołomin, 2000

"Bitwa pod Leśniakowizną i Ossowem stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku na terenie dzisiejszej gminy Wołomin. Chociaż stanowiła faktycznie niewielką potyczkę, w której zaangażowanych po obu stronach było tylko nieco ponad 2 tysiące żołnierzy, to jednak przyniosła pierwsze na przedpolu Warszawy zwycięstwo Polakom, odniesione po całej serii niepowodzeń militarnych w wojnie polsko-bolszewickiej. (...) Następnego dnia, 15 sierpnia, nastąpił przełom w wojnie" [Z przedmowy]. Książka jest opisem bitwy i wielu historycznych późniejszych wydarzeń na jej miejscu.


 • Wołomin. Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. Kościół

Autor: Ks. Jan Sikora
Miejsce, Rok: Wołomin, 2000

Książka opisuje życie parafii od jej powstania, wydarzenia, inwestycje, sylwetki proboszczów, wykazy osób, pracujących w parafii, wikariuszy, sióstr zakonnych.


 • Marki koło Warszawy

Autor: Czesław Brodzicki
Miejsce, Rok: Marki 2002.

Książka jest opracowaniem historii miasta od "okresu tworzenia się Słowiańszczyzny" do czasów współczesnych. Publikację uatrakcyjniają liczne historyczne fotografie. • Dzieje idei Agnieszki Helwich

Autor: G. P. Dudzik
Miejsce, Rok: Marki, 2002.

Publikacja związana ze 100-leciem Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, czyli dawnego Schronienia dla Nauczycielek. Książka odsłania nieznane dotąd dokumenty z historii Zielonki. Autor skupił się na okresie, który był dla Domu najbardziej dramatyczny, czyli od powstania w 1902 r. do nacjonalizacji w roku 1952. Czas ten, jak na tak pozornie zaciszną instytucję, obfitował w niezwykłe a czasami wstrząsające wydarzenia.


 • Parafia Świętej Trójcy w Kobyłce oraz parafie powstałe na jej terenie od 1445 do 2001 roku

Autor: Ks. Kazimierz Konowrocki
Miejsce, Rok: Kobyłka, 2002.

Historia parafii kobyłkowskiej i wszystkich parafii z niej wydzielonych począwszy od 1445 aż do 1996 roku.


 • Wielkie dni Radzymina

Autor: Jan Wnuk, Zbigniew Michalski
Miejsce, Rok: Radzymin, 2002

W folderze, obok opisów najważniejszych dla miasta wydarzeń od powstania w 1475 r. po wizytę Ojca Świętego w 1999 r., znalazł się bogaty zbiór fotografii archiwalnych i współczesnych dający obraz miejsca i życia tutejszej społeczności.


 • Wydanie specjalne. 75 lat działalności dydaktyczno-wychowawczej w Markach-Strudze

Autor "Wspólnota Michael"
Miejsce, Rok Kraków, 2002

Kwartalnik przybliża historię Ośrodka Wychowawczego w Markach-Strudze prowadzonego przez księży Michalitów, sylwetki zasłużonych dla Ośrodka, kalendarium wydarzeń, referaty, wywiady, wspomnienia, opis teraźniejszości.


 • W poszukiwaniu śladów niemieckich osadników w powiecie wołomińskim

Autor: B. Lewicka, M. Rozbicka (red.)
Miejsce, Rok: Ząbki, 2003.

Praca zbiorowa uczniów I LO im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie, wykonana w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Sokrates-Comenius. "Praca dotyczy różnych aspektów osadnictwa niemieckiego. Zaczynamy od zarysu losów przybyszów z Niemiec na terenie Mazowsza od średniowiecza do rozpoczęcia II wojny światowej. Następnie zajmujemy się historią niemieckich osadników na terenie powiatu wołomińskiego od XIX wieku. Przedstawiamy niemieckich właścicieli niektórych miejscowości, ich wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny regionu, począwszy od II poł. XVIII wieku. Ukazujemy pozostałości dawnych zabudowań osadników niemieckich na wsi" (Ze wstępu autorów).


 • Ich znakiem był Rajski Ptak. Wspomnienia żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, „Burak” z lat 1939-1956

Autor: Jerzy Lewicki, Mieczysław Chojnacki ps. Młodzik
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina Miejsce, Rok: Radzymin,2003.

Wspomnienia ważnych świadków wydarzeń. Książka stanowi bogatą dokumentację działalności żołnierzy Armii Krajowej walczących na terenie ówczesnego powiatu radzymińskiego w okresie okupacji hitlerowskiej oraz ich losy w pierwszych latach PRL. Jest to prawdziwy obraz życia konspiracyjnego i pokolenia walczących żołnierzy podziemia.


 • Wołomin 1953-2003. 50 lat koszykówki. 25 lat sekcji żeńskiej

Autor: Praca zbiorowa
Miejsce, Rok: Wołomin, 2003

Jubileuszowa broszura przedstawia dzieje wołomińskiej koszykówki, sukcesy i porażki zawodników oraz zawodniczek, wymienia nazwiska trenerów i sportowców. • Tłuszcz. Studia z dziejów

Autor: Robert Szydlik (red.)
Miejsce, Rok: Tłuszcz, 2003

[W. Szydlik, Kalendarz historyczny; K. Nowak, Środowisko geograficzno-przyrodnicze Ziemi Tłuszczańskiej; W. Szydlik, Tłuszcz - zarys dziejów; R. Szydlik, Geneza kolei warszawsko-petersburskiej i jej wpływ na rozwój Tłuszcza i innych miejscowości położonych przy tym szlaku komunikacji; W. Szydlik, Ludowe źródła miejskiej kultury tłuszczańskiej; R. Szydlik, Ziemia Tłuszczańska okiem XIX-wiecznego lekarza z Jadowa; R. Szydlik, "Siewba" - tłuszczański fenomen XX wieku; R. Szydlik, Druga społeczność, losy tłuszczańskich Żydów; R. Szydlik, Kult Męczenników Podlaskich w Tłuszczu w aspekcie historii Kościoła].


 • Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów

Autor: Robert Szydlik (red.)
Miejsce, Rok: Tłuszcz, 2004

Drugie, poprawione i rozszerzone wydanie książki, która ukazała się w 2003 r. Publikacja wzbogacona między innymi o rozdziały poświęcone Tłuszczańskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej, jako przykładu obrazującego rolę wiejskiej i małomiasteczkowej spółdzielczości w historii regionalnej, oraz o opracowanie historii "Straży ogniowych ochotniczych".


 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie im. Marynarki Wojennej RP (rys historyczny)

Autor: J. Lech
Miejsce, Rok Wołomin, 2004.

Historia szkoły sięga aż 1934 roku! Książka została zredagowana na podstawie pracy magisterskiej Justyny Lech w rocznicowym roku 70-lecia szkoły. Publikacja relacjonuje rozwój szkoły w ciągu kolejnych dziesięcioleci, poprzez genezę nadania szkole wyjątkowego patronatu, aż po dzień dzisiejszy. Można się tu zapoznać z sylwetką pomysłodawcy imienia szkoły Zygmunta Sokołowskiego oraz dowiedzieć się o wyjątkowych tradycjach związanych z kultywowaną tu ideą marynistyczną.


 • Marki. Dzieje, tradycja, kultura

Autor: Z. Paciorek
Miejsce, Rok: Marki, 2004

Monografia, licząca blisko 600 stron, zawiera obszerny, udokumentowany źródłami materiał historyczny, bogatą ikonografię, fotografie archiwalne i współczesne. Autor książki jest historykiem i archeologiem, pochodzącym z jednej ze znanych mareckich rodzin. Publikacja jest pierwszą tak obszerną monografią gminną w powiecie wołomińskim. To znakomite źródło dla osób chcących zapoznać się z historią lokalną. Książkę wydał Urząd Miasta Marki. • Zapomniany świat kolejki mareckiej

Autor: Zbigniew Paciorek
Miejsce, Rok: Marki, 2004

Historia Mareckiej Kolei Dojazdowej. Początki kolei wąskotorowej sięgają ostatniej dekady XIX stulecia. Po raz ostatni zaś przejechała ona trasą Warszawa - Radzymin 31 sierpnia 1974 r. W 30. rocznicę likwidacji kolejki władze samorządowe Marek ufundowały pamiątkową tablicę. Wmurowano ją w ścianie budynku, gdzie mieściła się kasa biletowa i stacja Marki. Z okazji rocznicy wydano także pamiątkowy folder, bogaty w archiwalne fotografie oraz opis losów kolejki i jej roli w różnych momentach polskiej i lokalnej historii. • Ludzie i historie. Wypisy do dziejów Zielonki

Autor:Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza P. Dudzika i Urszuli Wysockiej
Miejsce, Rok: Zielonka, 2004

Książka jest pracą zbiorową uczniów Zespołu Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego i ich nauczycieli, wydaną pod patronatem Stowarzyszenia “Porozumienie dla Zielonki”. Tu znajdzie czytelnik zarys dziejów Zielonki w pigułce: geneza miasta, historia folwarku “Zosinek”, dzieje parafii, 80-letnia historia OSP, początki najstarszej szkoły. Nieodzownym elementem jest obraz czasów wojny. Opisują je rozdziały poświęcone: wydarzeniom z 11 listopada 1939 na podstawie relacji świadków, działalności lokalnej AK, tragicznemu wysiedleniu z 1944r., Akcji “Burza”, a także wywiad z Jerzym Bartnikiem “Magikiem”, członkiem batalionu harcerskiego “Parasol”, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Współczesności miasta dotyczą opisy przyrody oraz tras rowerowych. • Wołomin. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość. Zeszyty Historyczne, Nr 1(1)

Autor: Jarosław Stryjek
Miejsce, Rok Wołomin, 2004

Pod tytułem "Kalendarium Wołomina do 1939" ukazał się pierwszy numer serii Zeszytów Historycznych. Faktografia sięga XV wieku i fragmentu Metryki Koronnej z 1478 roku, w której Wołomin wymieniony jest pod średniowieczną nazwą Volunsk. Opracowanie zestawia w sposób chronologiczny najstarsze pisane świadectwa o mieście. Zawiera archiwalne źródła, dokumenty, mapy, fotografie z prywatnych zbiorów mieszkańców Wołomina. • Jest takie miejsce, jest taki kraj, T I, T II

Autor: Kazimierz A. Zych
Miejsce, Rok: Marki, 2004

Autor "(...) podjął się niełatwego zadania opowiedzenia o sprawach, miejscach i osobach, które dla niego są najważniejsze. To – w istocie – jest historia człowieka, który z wyraźnie oznaczonego miejsca ma odwagę zaprezentować szerokiej publiczności własne poglądy, oceny i czyny. (...) Jest tu historia Wołomina, powiatu wołomińskiego i Polski. Jest polityka lokalna i ogólnokrajowa. Są sprawy społeczne i informacje o aktualnie dziejących się wydarzeniach w kraju i w najbliższej okolicy. (...) To setki tekstów publikowanych w , <Życiu Powiatu Wołomińskiego>, (...). Tak obszerny wybór tekstów udało się pomieścić w dwu tomach. W pierwszym znalazły się tematy poświęcone Wołominowi i okolicy, a w drugim – szeroko rozumiane problemy ogólnopolskie" - (Z przedmowy).
 • Radzymin Cud nad Wisłą 1920

Autor: Jan Wnuk
Miejsce, Rok: Radzymin, 2005

Książka wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Zawiera opis bitwy o miasto, bohaterów walk, żołnierskie wspomnienia, relacje świadków wydarzeń, rozkazy i meldunki, fragmenty dzieł literackich i utwory poetyckie. • Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce było

Autor: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka
Miejsce, Rok: Kobyłka, 2005

Wybrane zagadnienia z historii oświaty w Kobyłce. Prezentacja tradycji oświatowych w Kobyłce na tle historii szkolnictwa parafialnego na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i diecezji płockiej. Źródłem wiedzy dla autorów o czasach najbardziej odległych stało się bogate Archiwum Diecezjalne w Płocku. • Cmentarz Poległych w Radzyminie

Autor: Eward Kowalski
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Miejsce, Rok: Radzymin, 2005.

Książka zawiera wszystkie istotne informacje na temat historii nekropolii. Znalazła się tu rekonstrukcja walk 1920 r. w Radzyminie, historia cmentarza przed II Wojną Światową, jego losy w czasach wojny oraz oczywiście wspomnienie wizyty Papieża Jana Pawła II w tym miejscu. Książka jest pełnym źródłem na temat osób pochowanych na cmentarzu oraz historii tutejszych mogił: mogił Żołnierzy Polskich 1920 r., Żołnierzy września 1939 r., grobów Żołnierzy Polski Podziemnej, cywilnych ofiar wojny i kapłanów, grobów rodzinnych, a także grobów działaczy komunistycznych.Autor: Praca zbiorowa
Miejsce, Rok: Wołomin, rokrocznie od 2005r.

Publikacja wydawana rokrocznie przez gminę Wołomin. Pierwszy tom ukazał się w  roku 2005. Roczniki prezentują bardzo różnorodne formy wypowiedzi: rozprawy, studia, wspomnienia, biografie, recenzje, noty wydawnicze, itp.  Autorzy artykułów recenzują publikacje, które ukazały się w ostatnich latach w powiecie. Publikacje zamyka kronika najważniejszych dla Wołomina wydarzeń. • Wypędzeni. Zielonka 1944

Autor: Urszula Wysocka, Grzegorz P. Dudzik [red.]
Miejsce, Rok: Zielonka, 2005

W lipcu 1944 r. Zielonka znalazła się na linii frontu. 1 sierpnia wybuchło Powstanie Warszawskie. Wojska niemieckie przygotowywały się do dalszej obrony. Dokonywano wysiedleń mieszkańców pobliskich miejscowości. Wyrok na mieszkańców Zielonki przyszedł 5 września 1944 roku. Wczesnym rankiem żołnierze niemieccy przystąpili do ich agresywnego wypędzania. Tak rozpoczęła się tułaczka wielu rodzin przez obozy przejściowe, pracy i koncentracyjne. Wielu już nie powróciło. Książkę przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce wspólnie z seniorami z tego miasta. Publikacja jest zbiorem relacji uczestników wydarzeń. Zadania zebrania pamiątek, wysłuchania i spisania relacji podjęła się młodzież. Książka ukazała się dzięki współpracy Starostwa Powiatu Wołomińskiego oraz Urzędu Miasta w Zielonce.Autor: Praca zbiorowa

Na łamach rocznika, ukazującego się od 2005 roku znajdują swoje miejsce teksty o szeroko rozumianej historii, etnografii i i tradycji ziem, które obejmują granice starego powiatu radzymińskiego i obecnego wołomińskiego. Są to studia, rozprawy, komunikaty, materiały, biografie, materiały źródłowe, recenzje itp. Każdy tom periodyku posiada swoją specyfikę tematyczną. Prace nad kolejnymi wydaniami publikacji koordynuje Powiatowe Centrum dziedzictwa i Twórczości w Wołominie, ul. Orwida 20.


Mój pamiętnik 1939-1945

Autor: Wacława Drymel

Autorką tej przejmującej relacji o losach mieszkańców Zielonki jest Wacława Drymel, która w 1939 roku, jako czternastoletnia dziewczyna, rozpoczęła pisanie pamiętnika. Dziś, po blisko 70 latach, pamiętnik jest niezwykłym świadectwem o życiu mieszkańców Zielonki w trudnych czasach wojny i okupacji, relacjach społecznych, codziennych tragediach i niecodziennych radościach, które pozwalały mieć nadzieję.
Wacława Drymel urodziła się i całe swoje życie spędziła w Zielonce. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej imienia Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ulicy Staszica, którą ukończyła z dyplomem w 1939 r. W tym też roku zdała egzamin do szkoły średniej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Naukę miała rozpocząć od 1 września 1939r. Wybuch wojny uniemożliwił kontynuację nauki w tej szkole - napisano we wstępie do książki.
Pamiętnik jest powiernikiem jej odczuć, myśli, zmartwień, troski i przeżyć z okresu okupacji hitlerowskiej oraz wypędzenia przez Niemców mieszkańców Zielonki, w tym jej najbliższej rodziny. Wyraża w nim głęboką nieokreśloną tęsknotę za rodzinnym domem, za ukochaną wolnością i radością życia. Pani Wacława Drymel (z domu Osińska) zmarła 2 kwietnia 2005 roku.
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejsce, rok: Wołomin, 2010

Publikacja wydana z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w której oprócz rysu historycznego walk stoczonych w 1920 r. na Ziemi Wołomińskiej znalazły
się zdjęcia miejsc pamięci o bohaterach 1920 roku, wycinki z gazet, reprodukcje starych fotografii, pocztówek i map, a także informacje o uroczystościach, które odbywają sięrokrocznie na terenie Powiatu Wołomińskiego. • Bitwa Warszawska 1920. Ziemia Wołomińska 1920-2010 - mapa (pobierz str.1 i str.2)

Tekst: Jarosław Stryjek
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Miejsce, rok: Wołomin, 2010

Mapa Bitwy Warszawskiej wydana z okazji 90. rocznicy "Cudu nad Wisłą" obrazująca przebieg walk stoczonych w sierpniu 1920 roku na terenach obecnego powiatu wołomińskiego oraz zawierająca kalendarium wydarzeń z okresu 1920-2010. • Radzymin zapisany w pamięci

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Rok: 2012

Album prezentujący zdjęcia z wystawy "Radzymin na starej fotografii’’.


 • Cud nad Wisłą – książka serii Kocham Polskę

Autorzy: Joanna i Jarosław Szarkowie
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gmina Radzymin
Rok: 2013

Historia o wielkim Zwycięstwie Polaków w 1920 roku dla najmłodszych. Publikacja dedykowana dzieciom.


 • Warszawa 1920. Walki o Radzymin, Wołomin i Ossów.

Autor – Jarosław Stryjek
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejsce, rok: Warszawa 2011

Publikacja z serii: Wielkie Bitwy Historii. 


 • Powstanie Styczniowe. Uczestnicy, instytucje, wybrane zdarzenia. Obchody i pamiątki w powiecie wołomińskim

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka, Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejsce, rok: Kobyłka, 2013

Publikacja wydana z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Dzięki opracowaniu poznajemy sposoby tworzenia i kolportowania prasy oraz dowiadujemy sie o bitwach, potyczkach i akcjach dywersyjnych na ziemiach powiatu wołomińskiego.


 • Strażacy Ziemi Wołomińskiej - w 50. Rocznicę utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej w Wołominie

Miejsce, rok: Bochnia 2014

Publikacja prezentująca rodowód ochotniczych straży pożarnych oraz bogate tradycje i doświadczenia związane z ich działalnością.


 • Tradycja Mazowsza - Powiat wołomiński. Przewodnik subiektywny

Wydawca: Mazowiecki Instytut Kultury
Miejsce, rok.: Warszawa, 2015

Przewodnik prezentuje walory historyczne i etnograficzne powiatu wołomińskiego.Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejsce, rok: Wołomin, 2015

Publikacja wydana z okazji 25. rocznicy istnienia samorządu terytorialnego. W wydawnictwie znajdują sie wypowiedzi wójtów, burmistrzów, starostów powiatu wołomińskiego, którzy wspominają początki tworzenia struktur samorządu oraz zaprezentowano również 25-letnie osiągnięcia gmin powiatu wołomińskiego.


 • My Armii Krajowej Żołnierze. Radzymińskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Autor: Jan Wnuk
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Rok: 2016


 • Szlak Bojowy 85 Pułku Piechoty Strzelców Wileńskich. Marki-Radzymin 1920Autorzy: Marian Ryszard Sawicki, Jan Wnuk
Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina
Rok: 2016
 • Ossów 1920. Początek Cudu nad Wisłą

Autor: Wiesław Jan Wysocki
Wydawca: Bellona, Starostwo Powiatowe w Wołominie
Miejsce, rok: Warszawa, 2017