Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

GEOCACHING

3658
ZASADY GRY TERENOWEJ: GEOCACHING

Geocaching jest to gra terenowa, polegająca na poszukiwaniu specjalnie przygotowanych skrzynek ze „skarbami”, ukrytych przez innych uczestników zabawy, w interesujących miejscach. Osoba, która tworzy skrzynkę, wybiera miejsce ukrycia, tworzy odpowiedni opis, chowa skrzynkę i przekazuje informacje o współrzędnych geograficznych miejsca ukrycia innym uczestnikom zabawy, którzy poszukują skrzynek posługując się odbiornikami GPS. Znalazca skrzynki zabiera jeden z ukrytych w niej przedmiotów - „skarbów”, zostawia w zamian nowy „skarb” oraz wpisuje się do dziennika skrzynki. Pojemnikami na skrzynki najczęściej są wodoodporne pudełka (np. pojemnik na żywność). Informacje o miejscu ukrycia skrzynki publikuje się na łamach serwisu internetowego poświęconego tej zabawie. Jednym z najbardziej popularnych serwisów dla terenu Polski jest serwis OPENCACHING.PL. Aby rozpocząć zabawę nie trzeba dysponować odrębnym odbiornikiem GPS – wystarczy telefon komórkowy z GPS.

Regulamin zabawy i kodeks użytkownika zwraca szczególną uwagę, na poszanowanie przyrody i przestrzeganie przepisów ochrony środowiska (w tym umieszczenie skrzynek, tak, żeby nie miały negatywnego wpływu na przyrodę). Bardziej szczegółowe informacje zawiera strona internetowa: opencaching.pl.


POWIAT WOŁOMIŃSKI na Opencaching.pl

Starostwo Powiatowe w Wołominie aktywnie włączyło się w realizację zadania pod nazwą „Rowerowi poszukiwacze skarbów - urządzenie infrastruktury terenowej, służącej edukacji przyrodniczej na terenach objętych ochroną przyrody w powiecie wołomińskim”. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie polega na stworzeniu infrastruktury terenowej, służącej edukacji ekologicznej na trzech atrakcyjnych przyrodniczo trasach. Przedstawione informacje ukazują faunę i florę powiatu wołomińskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary objęte ochroną prawną (Natura 2000, rezerwat, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, pomniki przyrody). Wspomniana infrastruktura została zlokalizowana w następujących miejscach:

  • Kuligów, przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Nadbużańskiej (terenowa tablica edukacyjna)
  • Strachów, przy ul. Nadliwie (terenowa tablica edukacyjna)
  • Wołomin (Białe Błota), przy ul. Błońskiej (tablica edukacyjna, gra terenowa typu Światowid oraz stojak na rowery).

Na tablicach zamieszczono dodatkowo informacje o obiektach cennych przyrodniczo, położonych w najbliższej okolicy (w takiej odległości, by w zaproponowane miejsca można było dojechać rowerem w ciągu jednego dnia). W wybranych, opisanych na tablicach miejscach (łącznie 15 miejsc) zostały założone punkty edukacyjne, wykonane zgodnie z zasadami gry terenowej Geocaching, w porozumieniu z niekomercyjnym serwisem http://opencaching.pl. W ww. punktach edukacyjnych zostały umieszczone „skrzynki” do znalezienia (tzw. geocache), zawierające drobne gadżety oraz dzienniczek do wpisania uczestnika gry.

Celem gry jest przede wszystkim skierowanie uczestników (poszukiwaczy) w miejsca atrakcyjne przyrodniczo na terenie powiatu wołomińskiego. Natomiast samo znalezienie skrzynki (wraz z wpisem i wymianą „fantów”) można traktować jako dodatkową atrakcję.

Na tablicach zostały umieszczone kody QR (do pobrania na urządzenia mobilne) z linkiem do strony zawierającej opis skrzynki w serwisie Opencaching.pl. Strona każdej ze skrzynek zawiera dane dotyczące lokalizacji skrzynki, zdjęcie oraz informacje dotyczące terenu, na którym jest schowana (flora i fauna, typ obszaru chronionego i jego przyrodniczy opis). Od momentu umieszczenia pierwszej skrzynki oraz opublikowania jej danych GPS (wraz z przyrodniczym opisem obszaru), użytkownicy serwisu Opencaching.pl bardzo pozytywnie przyjęli pomysł edukacji przyrodniczej w takiej formie, o czym świadczą zamieszczane, pozytywne komentarze.

Położenie założonych przez Starostwo skrzynek jest widoczne na mapie w serwisie http://opencaching.pl/ dla wszystkich użytkowników tego serwisu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

MAPA Z PUNKTAMI EDUKACYJNYMI (do pobrania)