Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

„Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie wejścia do potrzeb ON w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie”.

3257
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w dniu 14 marca 2017 r. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę i otrzymał dofinansowanie. Umowa została podpisana 24.08.2017 r.
Celem projektu jest działanie zmierzające do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych utrudniających osobom niepełnosprawnym dogodne korzystanie z usług powiatowej administracji publicznej.
Celem głównym projektu jest planowana przebudowa jednego z wejść do budynku starostwa powiatowego w Wołominie. Roboty będą polegały między innymi na wymianie drzwi na automatycznie przesuwne. Zmiana ta znacznie ułatwi osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku Starostwa.
W ramach projektu planowana jest likwidacja barier architektonicznych poprzez roboty budowlane i elektryczne związane z instalacją dwóch par drzwi przesuwnych. Przeprowadzone prace spowodują także konieczność napraw obróbek tynkarsko – malarskich także w miejscach po wykuciu znajdujących się tam obecnie stalowych drzwi. W ramach przeprowadzonych prac cały hol wewnętrzny zostanie odmalowany w odpowiednich miejscach zostanie też nałożony marmolit uwzględniając jednolitą formę wykończenia powierzchni holu, schodów i klatki schodowej.
W wyniku realizacji projektu budynek będzie spełniał wymogi i standardy nowoczesnej placówki administracyjnej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu – 38.954,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania – 11.823,00 zł