Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4339W w miejscowości Strachów, gm. Jadów

3290
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych złożono w dniu 27.01.2016 r. W dniu 23.05.2016 r. Powiat Wołomiński otrzymał informację o przyznanym dofinansowaniu. Realizacja inwestycji zakończyła się 20.09.2016 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w dniu 12.10.2016r.
Celem zadania była budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strachowie o łącznej długości 1.705 m i szerokości nawierzchni od 5,4 do 5,8 m. Dodatkowo prace obejmowały remont poboczy, przepustów, zjazdów, oznakowanie, itp. Dotychczasowy stan jezdni, z licznymi ubytkami stanowił znaczące zagrożenie dla bezpiecznego poruszania się jej użytkowników.


Całkowity koszt inwestycji – 276.953,25 zł
Kwota dofinansowania – 138.476,62 zł