Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4314W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu drogowego na rzece Rządzy w miejscowości Turze, gm. Poświętne

3139
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa został złożony 09.02.2016 r.
W ramach inwestycji zaplanowano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu drogowego wraz z chodnikiem dla pieszych dowiązanego do istniejących ciągów komunikacyjnych znajdujących się w ciągu drogi. Most będzie obiektem jednoprzęsłowym, którego ustrój nośny stanowić będą belki stalowe i płyta żelbetowa. Zaplanowano typowe przyczółki żelbetowe o szerokości korpusu 150 cm ze skrzydłami posadowione na palach żelbetowych wierconych w rurze obsadowej w ilości po 10 szt. na podporę, zwieńczonych oczepem żelbetowym o grubości 100 cm. Nawierzchnię na moście będzie stanowić beton asfaltowy – warstwa ścieralna 4 cm oraz beton asfaltowy – warstwa wiążąca – 5 cm. Chodnik, poprowadzony przez betonowe kapy chodnikowe zostanie wyposażony w nawierzchnioizolację odporną na promieniowanie UV.
Zgodnie z przyjętymi zasadami wykorzystania dotacji, kwotę oszczędności poprzetargowych wykorzystano przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W na odcinku Majdan – Poświętne” będącego kontynuacją głównego zadania.


Wartość projektu 2.568.294,99 zł
Otrzymane dofinansowanie – 1.220.731,00 zł