Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Modernizacja DPS w Radzyminie w zakresie budowy windy dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania

2994
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków PFRON (MCPS) został złożony w dniu 30.11.2016 r. Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dzięki czemu powiat wołomiński otrzymał dofinansowanie na prace przedstawione we wniosku.

Zadanie obejmuje przebudowę budynku głównego DPS w Radzyminie w zakresie wzniesienia wewnętrznego szybu windowego do przewozu osób niepełnosprawnych z niezbędną infrastrukturą elektryczną i teletechniczną oraz modernizację instalacji CO w budynku głównym i w pawilonie nr 2.
Celem zadania jest zapewnienie podstawowej mobilności mieszkańcom DPS w Radzyminie, poprzez budowę windy dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie komfortu przebywania mieszkańców i pracy kadry poprzez wymianę instalacji CO. Celem pośrednim jest także osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci oszczędności energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzania pomieszczeń.

Całkowita wartość projektu – 737 386,33 zł
Kwota dofinansowania – 480.054,21 zł