Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Remont przepustu drogowego w drodze powiatowej nr 4344 w miejscowości Myszadła, gm. Jadów

2853
Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków programu WFOŚiGW pt: „Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowych i szczegółowych, zapewniających ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi” złożono w dniu 07.09. 2016 r. Umowę dotacji zawarto w dniu 3.10.2016 r.
Celem zadania jest udrożnienie przepływów wodnych w rejonie wsi Myszadła, dzięki czemu zmniejszy się zagrożenie okolicznych mieszkańców przed zbierającymi się, zwłaszcza w okresie wiosennym, wodami podsiąkowymi, które niejednokrotnie wyrządzają duże szkody niszcząc zabudowania i infrastrukturę. W momencie składania wniosku, przepust był nieczynny, pokruszone elementy zamykały prześwit obiektu. Poprawa stanu przepustu i jego sprawne działanie wpłynie także korzystnie na stan wód na okolicznych uprawach rolnych, utrzymanie naturalnej szaty roślinnej w niezmienionym stanie oraz przywrócenie naturalnego, historycznego ukształtowania cieków wodnych w okolicy. W roku 2016 r. zaplanowano remont drogi, pod którą przebiega przepust, zatem zadanie to stanowiło element komplementarny, uzupełniający ową inwestycję, zapobiegający dodatkowemu cięciu nawierzchni i ponownemu jej odtwarzaniu.
Zadanie obejmowało wymianę przepustu skrzyniowego o wymiarach 1x1 m wraz z przyczółkami żwirowymi i ławami fundamentowymi betonowymi trójkątnymi układanymi naprzemiennie. Całość została umocniona podbudową z kruszyw łamanych o grubości min. 20 cm. Konstrukcja została zaizolowana emulsją asfaltową.


Całkowita wartość projektu – 76.260,00 zł
Przyznane dofinansowanie – 28.110,82 zł