Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim

3136
Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 30.12.2015 r. Projekt zakłada stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.

W szczególności będzie polegał na zakupieniu 50 nowych urządzeń nagłaśniających - syren alarmowych (szczelinowych) i zamontowaniu ich na wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej (OSP, Urzędy Gmin, szkoły, itp.), zakupieniu 9 pulpitów sterowniczych dla gmin oraz centrali alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wdrożeniu aplikacji do sterowania Punktami Alarmowymi (PA) i zintegrowaniu systemu powiatowego z systemem wojewódzkim oraz w gminach powiatu. Nowoczesny system będzie działał w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania z różnymi dodatkowymi możliwościami telekomunikacyjnego informowania mieszkańców o klęskach żywiołowych, sytuacjach epidemiologicznych i innych wymagających szybkiego reagowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został skierowany do dofinansowania. W dniu 20.09.2016 r. zawarto umowę o dofinansowanie, projekt ma zostać zrealizowany do końca 2017 roku. Realizacją projektu zajmuje się Wydział Zarzadzania Kryzysowego.


Wartość projektu – 1.255.183,02 zł
Kwota dofinansowania z EFRR – 756.117,22 zł