Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne

3348
Wniosek aplikacyjny złożono 16.09.2008 r. Umowę z instytucją wdrażającą zawarto 18.01.2012 r. Prace remontowo-budowlane oraz związane z wyposażeniem pałacu, spichlerza i budynku administracyjnego zakończono w 2014 r.

Adaptacja zabytkowego obiektu oparta była na bardzo dokładnej dokumentacji projektowej i badawczej. Specyfika obiektu posiadającego szereg nawarstwień historycznych wymuszała nieprzerwany ciąg badań i zmian projektowych. Wszystkie prace odbywały się pod nadzorem Konserwatora Zabytków, a odkryte elementy wymagały udokumentowania, konsultacji i uzgodnień co do ich ewentualnej ekspozycji. Kompleks pałacowy w Chrzęsnem to najstarszy zabytek w powiecie wołomińskim (wzniesiony w 1635 r.) W trakcie remontu pałacu odsłonięto elementy pochodzące z różnych etapów jego historii. Zachowały się m.in. fragmenty ceglanych fundamentów, na zrębie których wzniesiony został XVII-wieczny pałac. Budynek przeszedł kilka faz przebudowy, które dotychczas znane były głównie z opisów historycznych, a potwierdzone zostały odkryciami z terenu budowy.
Pomieszczenia pałacu zaaranżowano na wnętrza dawnej siedziby ziemiańskiej. Na parterze powstały sale multimedialne, które są być wykorzystywane m.in. do organizacji konferencji i szkoleń. Udało się także odtworzyć ukrytą w trakcie wcześniejszych przeróbek prywatną kaplicę którą zaaranżowano na pomieszczenie prezentacyjne historię pałacu. Ponadto, w odrestaurowanym budynku spichlerza umieszczono sale szkoleniowe, w których odbywają się m.in. warsztaty, wystawy czasowe, zajęcia szkolne dla uczniów ze szkół powiatu wołomińskiego oraz konferencje.

W ramach projektu adaptacji zespołu pałacowo-parkowego oprócz niezbędnego wyposażenia biurowego i konferencyjnego oraz zabytkowych mebli i elementów wystroju wnętrz zastosowano nowatorskie rozwiązania techniczne do prezentacji aplikacji holograficznej prezentującej historię pałacu oraz sławnych osobistości z nim związanych oraz stoły multimedialne prezentujące szczegóły architektoniczne budynków oraz inne ważne dla tego miejsca ciekawostki.
Historia pałacu.

Układ budynku jest typowy dla podmiejskich pałaców tego okresu – dwutraktowy z sienią i salą na I piętrze na przestrzał. Plan, w którym środkowe sale rozdzielają dwa apartamenty, został wprowadzony przez manierystów schyłku XVI w. i później przejęty przez muratorów cechowych. Bryłę pałacu dodatkowo urozmaicają wysokie szczyty oraz dwie smukłe wieżyczki dostawione do tylnej elewacji. Sale przyziemia są sklepione, a piętro przykryte bogato belkowanymi stropami. Lubelska Dekoracja sklepień, artykulacja szczytów i boniowanie narożników należą do rozwiązań lokalnego nurtu wczesnego baroku. Pod koniec XVIII w. pałac został częściowo przebudowany – przekształcona została elewacja frontowa w formach rokokowych. Od XVI w. znajdowała się tu siedziba ziemiańska. Obok pałacu mieścił się folwark – ośrodek administrowania majątkiem. W XIX w. właściciele prowadzili tu salon artystyczny. W Chrzęsnem gościło wtedy wielu artystów z Warszawy m.in. Podkowiński i Kotarbiński. Zarówno dwór, jak i park objęte są ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków. Obecna architektura dworu nawiązuje do pałacowej architektury Warszawy i wzorowana jest częściowo na pałacu w Nieborowie. W czasie II wojny światowej w budynku pałacu mieściła się siedziba wojsk niemieckich. Po zakończeniu wojny majątek na skutek reformy rolnej został zamieniony na Państwowe Gospodarstwo Rolne. Następnie pałac i park użytkował Zakład Wychowawczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1997 r. zakład zakończył swoją działalność i od tego momentu pałac nie był użytkowany. Teren znajdujący się we władaniu powiatu wołomińskiego obejmuje obszar 3,49 ha.

Wartość projektu – 12.804.139,47 zł
Ostateczna kwota dofinansowania z EFRR – 6.374.327,54 zł