Jesteś tutaj:

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Data: 09.09.2019 r., godz. 14.00    470
Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniały będą oferty składane w konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (w tym zadań wieloletnich).
ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę lub filię na terenie powiatu wołomińskiego do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych, które oceniały będą oferty składane w konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych (w tym zadań wieloletnich).

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2019 r. Szczegóły poniżej: