Jesteś tutaj:

Program Opieka Wytchnieniowa

Data: 18.07.2019 r., godz. 12.00    786
Powiat Wołomiński przystąpił do programu rządowego: „Opieka Wytchnieniowa”

Powiat wołomiński w bieżącym roku przystąpił do rządowego programu pod nazwą „Opieka Wytchnieniowa” (Moduł III). Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, ul. Legionów 78.
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Głównym celem programu jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki, a także logopedii lub neurologopedii.