Jesteś tutaj:

IX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego [transmisja on-line]

Data: 04.07.2019 r., godz. 11.00    581
Zapraszamy do oglądania transmisji on-line z IX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, która rozpocznie się o godz. 15.00 w dniu 4 lipca 2019 roku. Transmisja on-line dostępna będzie od godz. 15.00.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.

4. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 117)

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 118)

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-21/2019
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata
2019-2031. (druk nr 119)

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III-22/2019
Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok. (druk nr 120)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji
Ostrołęka-Stanisławów w nowym korytarzu (druk nr 121)

9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.