Jesteś tutaj:

II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
w Liceum w Urlach

Data: 28.03.2018 r., godz. 14.00    1953
23 marca 2018 roku w LO im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbył się II Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który został zorganizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Współorganizatorem konkursu był Powiat Wołomiński, który ufundował nagrody dla laureatów. Nagrody ufundowali także:
- Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik,
- Burmistrz Tłuszcza – Paweł Bednarczyk,
- Prezes LGD Równiny Wołomińskiej – Rafał Rozpara,
- Prezes BOAT – Dariusz Bielski,
- Radni Powiatowi – Magdalena Suchenek i Andrzej Zbyszyński,
- Rada Rodziców.

Wśród gości obecni byli: Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Samorządu Województwa Mazowieckiego, Adam Łossan - Wicestarosta Wołomiński, Olga Wileńska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Dariusz Kokoszka - Wójt Gminy Jadów, Jadwiga Grabska – Przewodnicząca Rady Gminy Jadów, Danuta Tarach – Radna Gminy Jadów, Dyrektorzy szkół i Domów Kultury.
W jury zasiedli: 
- pan Wojciech Bardowski - wokalista bard, pieśniarz, Dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej,
- pani Arleta Lemańska - wokalistka, aktorka współpracowała z teatrami w Gdyni i Bydgoszczy,
- pani Wioleta Kur - Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu,
- pan Józef Melak – pełnomocnik Starosty Wołomińskiego,
- pani Jolanta Boguszewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie,
- pani Halina Filemonowicz - reżyser,
- porucznik Marcin Ślusarz z OSŻW w Mińsku Mazowieckim,
- pani Magdalena Suchenek – Radna Powiatowa,
- pan Andrzej Zbyszyński - Przewodniczący Komisji Dziedzictwa Narodowego i Kultury Rady Powiatu Wołomińskiego, manager, animator kultury, muzyk. 

Konkurs rozpoczął minirecital Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego. Jury przy ocenianiu występu brało pod uwagę: muzykalność i warunki słuchowe uczestnika, interpretację utworu oraz wyraz artystyczny. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: I kategoria – klasy VII szkół podstawowych i klasy gimnazjalne – 37 uczestników z 13 szkół, II kategoria – licea i technika – 20 uczestników z 7 szkół.

W I kategorii miejsce I zajęła Anna Kotarba (SP nr 2 w Łochowie), miejsce II Maria Szczapa (SP w Kruszu), miejsce III Aleksandra Banaszek (SP nr 5 w Wołominie). W II kategorii miejsce I zajęła Julia Bartoszek (LO Urle), miejsce II Oliwia Tur (ZS nr 3 w Wołominie), miejsce III Anna Ostrowska (ZS nr 3 w Wołominie).

Ponadto wręczone zostały wyróżnienia i nagrody specjalne. Sponsorami byli: Pan Piotr Piotrowski z Zakładów Mięsnych Jadów oraz Pan Mirosław Laska z Piekarni Jadowskiej. Mikrofon studyjny zakupił Pan Jacek Wieldzyk. Patroni medialni: Express Tłuszcz, Wieści Podwarszawskie oraz Życie Powiatu Wołomińskiego.