Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej

Data: 18.05.2020 r., godz. 15.00    2279
Przeciwdziałanie przemocy domowej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracowało „Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej

Poradnik do pobrania 1